Napkin, Satin

$2.40 each

Satin napkin; approximately 20″ x 20″.

Choose An Option...