Spoon, Coffee

$6.48/dozen

Stainless steel coffee spoon with Deluxe Mirror finish.
($6.48/dozen)

dozen